What Cats Think

  • Mies van Hout
  • Hans & Monique Hagen, Sjoerd Kuyper, Koos Meinderts and Bette Westera

The Egg

  • Ingrid & Dieter Schubert
  • Diet Groothuis